top of page

Κοχλιακά Εμφυτεύματα

Δεν έχουν όλα τα άτομα με βαρηκοΐα την δυνατότητα να επωφεληθούν από την χρήση ακουστικών βαρηκοΐας. Ακόμα και τα ισχυρά ακουστικά βαρηκοΐας παρέχουν λίγο ή καθόλου όφελος για άτομα, τα οποία δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ομιλία, ακόμα και σε μέγιστες στάθμες έντασης. Οι περισσότερες νευροαισθητηριακές βαρηκοΐες επέρχονται από μια ανεπάρκεια ή έλλειψη τριχωτών κυττάρων στον κοχλία και όχι εξαιτίας ενός κατεστραμμένου ακουστικού νεύρου. Η ωφέλεια από τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των λειτουργικών τριχωτών κυττάρων. Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι πιο αποτελεσματικό από τα ακουστικά βαρηκοΐας, επειδή αντικαθιστά τη λειτουργία των τριχωτών κυττάρων, διεγείροντας απευθείας το ακουστικό νεύρο, παρακάμπτοντας τα κατεστραμμένα ή ελλείποντα τριχωτά κύτταρα.

Το κοχλιακό εμφύτευμα αποτελεί ανμφισβήτητα την σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της βαρηκοΐας. Από τα πρώτα κοχλιακά εμφυτεύματα, που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970, έως σήμερα, υπάρχει μία σταθερή εξέλιξη στην τεχνολογία τους, με αποτέλεσμα, σήμερα τα κοχλιακά εμφυτεύματα να είναι, πλέον, ιδιαίτερα εξελιγμένες συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούν εξελιγμένες στρατηγικές επεξεργασίας της ομιλίας και είναι ειδικά προγραμματισμένες για κάθε ασθενή με στόχο την καλύτερη αναγνώριση ομιλίας. Τα συστατικά μέρη των σύγχρονων κοχλιακών εμφυτευμάτων είναι πολύ μικρότερα, από τις αρχικές εκδοχές. Επίσης, κατασκευάζονται με υλικά όπως το τιτάνιο και ο λευκόχρυσος, ώστε να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να είναι αξιόπιστα. Επιπλέον, οι δυσλειτουργίες και οι βλάβες στα κοχλιακά εμφυτεύματα παρουσιάζονται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, γενικά, χαμηλότερο από 0,05%.

Πριν παρουσιαστούν τα κοχλιακά εμφυτεύματα, η αποτελεσματική λεκτική επικοινωνία ήταν, σπάνια, μία επιλογή για άτομα με πολύ σοβαρή αισθητηριακή βαρηκοΐα και κώφωση. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών με πολύ μεγάλο έλλειμμα ακοής εκπαιδεύονταν μόνο με νοηματική, χωρίς να λαμβάνουν, ουσιαστικά, κανένα όφελος από τον ήχο. Σήμερα, σχεδόν όλοι οι ασθενείς, με κοχλιακό εμφύτευμα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ενηλίκων, αναπτύσσουν αποτελεσματική λεκτική επικοινωνία με κατάλληλη αποκατάσταση.

 

Συστατικά Μέρη των Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα αποτελούνται από εσωτερικά και εξωτερικά συστατικά μέρη, παρόλο που σύντομα οι κατασκευαστές θα παρέχουν και ένα πλήρως εμφυτεύσιμο κοχλιακό εμφύτευμα. Τα εσωτερικά συστατικά μέρη εμφυτεύονται στο κρανίο, πολύ κοντά στο εσωτερικό αυτί. Τα εσωτερικά συστατικά μέρη περιλαμβάνουν, χαρακτηριστικά, έναν εσωτερικό δέκτη, ο οποίος τοποθετείται κάτω από το δέρμα, σε μία μικρή κοιλότητα, η οποία δημιουργείται στο κροταφικό οστό και μια διάταξη ηλεκτροδίων, η οποία εισάγεται στον κοχλία. Τα εξωτερικά συστατικά μέρη περιλαμβάνουν έναν επεξεργαστή ομιλίας, καλώδια σύνδεσης και έναν πομπό. Ο επεξεργαστής ομιλίας μπορεί να φορεθεί πίσω από το αυτί και είναι περίπου όμοιος σε μέγεθος όπως ένα οπισθοωτιαίο ακουστικό βαρηκοΐας.

 

Υποψηφιότητα και Διαδικασία

Οι βασικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας για εμφύτευση είναι η δίπλευρη παρουσία νευροαισθητηριακής σοβαρής και πολύ σοβαρής βαρηκοΐας και η καλή γενική υγεία. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εμφύτευση και ενήλικοι 85 ετών και άνω έχουν λάβει εμφυτεύσιμες συσκευές. Η χαμηλότερη ηλικία για την εμφύτευση για συγκεκριμένους τύπους συσκευών είναι περίπου 12 μηνών, παρόλο που παιδιά ακόμα και 6 μηνών έχουν λάβει κοχλιακά εμφυτεύματα. Για τα παιδιά, πρέπει να αποδειχθεί ότι λαμβάνουν ελάχιστό ή καθόλου όφελος από ακουστικά βαρηκοΐας.

Η απόκτηση ενός κοχλιακού εμφυτεύματος είναι μια διαδικασία αρκετών σταδίων. Συχνά, ξεκινά με μια περιεκτική ακοολογική αξιολόγηση και, εάν ο ασθενής κριθεί ως υποψήφιος, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία εμφυτεύονται τα εσωτερικά συστατικά μέρη. Τέσσερις με έξι εβδομάδες αργότερα, ο ασθενής επιστρέφει και εφαρμόζονται τα εξωτερικά συστατικά μέρη της συσκευής. Ο ακοολόγος ρυθμίζει κατάλληλα τον επεξεργαστή ομιλίας (Mapping) και ο ασθενής συμμετέχει σε ένα περιεκτικό πρόγραμμα ακουστικής αποκατάστασης, για να αναπτύξει νέες δεξιότητες ακρόασης ώστε να βελτιώσει το ποσοστό αναγνώρισης ομιλίας.

Οι ακοολόγοι και οι λογοπαθολόγοι εμπλέκονται σε κάθε βήμα διαχείρισης των κοχλιακών εμφυτευμάτων. Έπειτα από την επέμβαση κοχλιακής εμφύτευσης έχουν την ευθύνη για την παροχή αποκατάστασης σε παιδιά και ενήλικους.

Πως Ακούμε με Κοχλιακό Εμφύτευμα

Η ακοή με κοχλιακό εμφύτευμα είναι διαφορετική από την ακοή με ακουστικό βαρηκοΐας. Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για προσομοίωση ακοής με κοχλιακό εμφύτευμα.

Κατασκευαστές Κoχλιακών Εμφυτευμάτων

bottom of page