top of page

Άνοια & Νόσος Alzheimer

Η άνοια δεν είναι μια απλή ασθένεια, αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων, που συνδέονται με συνολική γνωστική εξασθένηση. Oι γνωστικές περιοχές που επηρεάζονται είναι η μνήμη, η προσοχή, ο λόγος και η επίλυση προβλημάτων. Οι περισσότεροι τύποι άνοιας παρουσιάζουν επιδείνωση και συνήθως, είναι μη αναστρέψιμοι. Η νόσος Alzheimer είναι το πιο συνηθισμένο και περισσότερο μελετημένο αίτιο της άνοιας, επηρεάζοντας περίπου το 50-70% όσων διαγιγνώσκονται με άνοια. Άτομα με άνοια, συχνά, χρειάζονται βοήθεια για να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Μπορεί να έχουν δυσκολία να επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Καθημερινές δραστηριότητες όπως η περιποίηση, η προετοιμασία γευμάτων και η οδήγηση μπορεί να γίνονται με δυσκολία.

 

Συμπτωματολογία της Άνοιας

Τα συμπτώματα της άνοιας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την διάγνωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άνθρωποι με άνοια έχουν σταδιακή απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Καθώς η πάθηση επιδεινώνεται, το άτομο μπορεί να χάσει τον προσανατολισμό του στον χρόνο (δεν γνωρίζει την ημέρα ή το έτος) και στον χώρο (δεν γνωρίζει που βρίσκεται), να αλάξει προσωπικότητα, να έχει απρεπή συμπεριφορά (π.χ. να βρίζει), να βιώσει σύγχυση, να παρουσιάσει προβλήματα διαχείρισης προσωπικών υποθέσεων (π.χ. οικονομικά, νοικοκυριό, περιποίηση), κατάθλιψη (καθώς το άτομο αναγνωρίζει τις δυσκολίες του), σημαντική απώλεια μνήμης, δυσκολία να ακολουθήσει απλές εντολές, μείωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δυσκολία κατάποσης. Στα τελικά στάδια, ανικανότητα για φάει, να περπατήσει μόνος ή να μιλήσει καταληπτά.

Ένας πλήρης ιατρικός έλεγχος είναι απαραίτητος, για να αποκλειστούν αναστρέψιμα αίτια άνοιας και για να εξαλειφθούν άλλα αίτια γνωστικής εξασθένησης που μιμούνται την συμπτωματολογία. Για παράδειγμα, οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων ή τα συχνά, μικρά εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να προκαλέσουν άνοια.

Άνοια. Νόσος Alzheimer.

Η νόσος Alzheimer μπορεί να διαγνωστεί, εάν δεν υπάρχουν κάποια άλλα αίτια. Μια ομάδα επαγγελματιών μπορούν να εμπλακούν στον προσδιορισμό του εάν ένα άτομο έχει άνοια. Αυτή η ομάδα μπορεί να περιέχεi νευρολόγους, ψυχιάτρους, νευροψυχολόγους, λογοπαθολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογένεια και φροντιστές. Η ομάδα θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την μνήμη του ατόμου και άλλα προβλήματα. Επίσης, συλλέγονται και πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου.

Ένας αριθμός δοκιμασιών μπορεί να χορηγηθεί, για να αξιολογηθεί η γνωστική λειτουργία του. Ένα πλάνο διάγνωσης και θεραπείας καθορίζεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Αντιμετώπιση της Άνοιας

Σήμερα, δεν υπάρχει θεραπέια για την άνοια. Ο απόλυτος στόχος οποιασδήποτε παρέμβασης είναι να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής του ατόμου, όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν διάφορες φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες φαίνεται πως ελαττώνουν την πρόοδο των συμπτωμάτων, αλλά δεν αναστρέφουν την πάθηση. Πιο συχνά, χρησιμοποιούνται συμπεριφορικές παρεμβάσεις, που βοηθούν το άτομο να ανακαλεί σημαντικές πληροφορίες ή να πραγματοποιήσει καθημερινές δραστηριότητες.

Το 1/3 των ατόμων από 65 έως 74 ετών και το 50% πάνω απο 75 ετών παρουσιάζουν κάποιο βαθμό βαρηκοϊας. Επομένως, πολλοί ασθενείς με άνοια θα έχουν και έλλειμμα ακοής με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες με την επικοινωνία, κοινωνική συναναστροφή και ποιότητα ζωής. Γενικά, τα άτομα με έλλειμμα ακοής παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά γνωστικής εξασθένησης από ότι τα άτομα με φυσιολογική ακοή. Αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ άνοιας και ελλείμματος ακοής, μια υπόθεση είναι ότι όταν υπάρχει έλλειμμα ακοής περισσότεροι πόροι διατίθενται για την ακουστική επεξεργασία παρά για άλλες γνωστικές διαδικασίες. Η παρουσία της άνοιας δεν πρέπει να αποκλείει την χρήση ακουστικής ενίσχυσης η οποία θα βελτιώσει περαιτέρω την επικοινωνία.

Ένας λογοπαθολόγος μπορεί να βοηθήσει το άτομο με άνοια, ώστε να διατηρεί την επικοινωνία και την γνωστική λειτουργία όσο περισσότερο γίνεται. Επίσης, θα αναλάβει την εκπαίδευση των μελών της οικογένειας ή των φροντιστών στο πώς να επικοινωνούν καλύτερα με το άτομο με άνοια. Ακόμη, εάν το άτομο έχει διαταραχές κατάποσης, ο λογοπαθολόγος μπορεί να δουλέψει με το άτομο, για να διασφαλίσει ασφαλή κατάποση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση αντισταθμιστικών στρατηγικών ή αλλαγή της διατροφής του ατόμου, ούτως ώστε να μπορεί να φάει χωρίς τον κίνδυνο πνιγμού ή ασθένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας.

bottom of page